Palīdzi kauliem pats!

mm

Guna Havensone

Ārsts-uztura speciālists, Veselības centrs 4, Dietoloģijas dienests

rudens-2014-piena-speks

Kas nepieciešams kauliem?

Skelets nepārtraukti atjaunojas – no­ārdo­ties vecajiem kaulaudiem, veidojas jauni. Lai tas noritētu veiksmīgi, ir svarīgi uz­ņemt pietiekami daudz olbaltum­vie­lu, kalcija, D vitamīna un minerālvie­lu. Tā­pēc veselīga uztura šķīvī noteikti jā­būt piena pro­duktiem, jo tie ir labākais «būv­ma­teriāls» kauliem. Jāatzīmē, ka ol­bal­tum­vielas mūsu organismā veido arī citas cilvēka organisma nozīmīgas sastāvdaļas – muskuļaudus un ādu, iekšējos or­gā­nus. Īpaši svarīgi ir uzņemt pietiekami daudz ol­bal­tum­vielu pēc 50–60 gadu vecuma (vidēji rekomendē uzņemt 1 g ol­bal­tum­vielu uz 1 kg ķermeņa svara dien­naktī). Rezul­tātā palēninās kaulu no­ārdī­šanās pro­cesi un ir mazāks kaulu lūzumu risks, kā arī saglabājas muskuļu masa un ir mazāks kritienu risks.

Kuri produkti ir labākie olbaltumvielu avoti?

Olbaltumvielām bagāti ir piena produkti, īpaši siers un biezpiens, bet tie satur arī piesātinātos taukus, kas nelabvēlīgi ietekmē sirds veselību. Piemēram, 100 g siera vidēji ir 25 g olbaltumvielu, bet tauku saturs ir 20–26 g, tāpēc tas nav labākais olbaltumvielu avots.

Ārsti dietologi iesaka izvēlēties piena produktus, kuri satur maz cukura, sāls, tauku un nesatur pārtikas piedevas jeb tā saucamās E–vielas. Smiltenes piena ražotais produkts «Piena spēks» atbilst visiem iepriekšminētajiem veselības kri­tē­rijiem! Šo produktu iegūst no siera sūkalām, ar ultrafiltrāciju atdalot nepieciešamās ol­bal­tumvielas. Tehnoloģiju laik­mets skar ne tikai mūsu ikdienu elektro­auto­mašīnu un planšet­datoru veidā, bet arī piena ražotnēs. «Piena spēks» satur minimālu tauku daudzumu (mazāk kā 1%), ir lielisks olbaltumvielu, kalcija un citu mikroelementu avots, kā arī nesatur pārtikas piedevas jeb E–vielas. Vidēji piena produktos ir no 2,5–3,5 g olbal­tumvielu, bet «Piena spēks» tās satur trīs reizes vairāk: 8–10 g. Lieto «Piena spēku» un palīdzi kauliem būt stipriem!

Jāatceras: jo mazāks ir tauku saturs piena produktā, jo vairāk tajā ir olbaltumvielu!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.