Par Asociāciju | LOKMSA

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija (LOKMSA)

lokmsa_logo.png

Latvijas Osteoporozes biedrība nodibināta 2001. gadā. No 2008. gada 30. septembra to pārdēvēja par Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociāciju (saīsināti – LOKMSA). Kopš 2010. gada maija LOKMSA ir kļuvusi par patstāvīgu juridisku un profesionālu organizāciju.

No 2008. gada asociācijas prezidents ir Ingvars Rasa, viceprezidents – Ardis Platkājis, valdes locekles – Ināra Ādamsone, Ilze Daukste, Ingrīda Kaže, Inese Pavliņa un Signe Zelča un kopš 2013. gada valdē ir arī Maija Gureviča un Dainis Kaņeps.

Goda biedra tituls 2010. gadā tika piešķirts radiologam docentam Arnim Amoliņam.

LOKMSA apvieno dažādu specialitāšu ārstus – ģimenes ārstus, internistus, reimatologus, endokrinologus, radiologus diagnostus, traumatologus, ortopēdus un citus interesentus.

Asociācija izstrādā vadlīnijas, aprūpes standartus, diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas osteoporozes un kaulu metabolo slimību jomā, kā arī piedalās zinātniskos pētījumos.

LOKMSA galvenais uzdevums ir izglītošana. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek organizētas gan pašas asociācijas, gan starpdisciplināras asociāciju konferences un semināri, klīnisko gadījumu sekciju sēdes, osteoporozes diagnostiskajos kabinetos strādājošo speciālistu sanāksmes, padziļināti apmācības kursi par osteoporozi, Osteoporozes skola, Pasaules osteoporozes dienai – 20. oktobrim veltītas konferences.

Asociācijas biedri aktīvi iesaistās pasākumos, kas paredzēti sabiedrības informēšanai un izglītošanai par osteoporozi – tās profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un citām šīs slimības izraisītām problēmām (sīkāk skat. www.osteoporozesasociacija.lv, sadaļā pacientiem “Izglītojoši materiāli”).

Katru gadu LOKMSA organizē nozīmīgu bezmaksas izglītojošu pasākumu sabiedrībai Pasaules Osteoporozes diena – 20. oktobris, kurā piedalās dažādu specialitāšu ārsti ar priekšlasījumiem par osteoporozes diagnostiku un ārstēšanu, profilaksi, kā arī citiem ar kaulu veselību saistītiem jautājumiem.

2017. gada 17. decembrī dibināta LOKSMA Pacientu atbalsta grupa. Dibināšanas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki, kuri tapa par LOKMSA Pacientu atbalsta grupas biedriem, tika ievēlēta grupas koordinatore Inguna Leite, tika ievēlēta sekretāre un porokolētāja Leontīne Aperāne un biedrzinis Lilija Kupča. LOKMSA Pacientu atbalsta grupas sanāksmes notiek 3 reizes gadā.