Vīrieši! Ko jūs zināt par kaulu veselību?

mm

Maija Mukāne

Dr., interniste, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Gaiļezers, VCA Aura

no-author

Intervija ar Aureliju Krasauskieni

Prof., Lietuvas Veselības Zinātniskā Universitāte, endokrinoloģijas Institūts, Lietuvas Skeleta Metabolo slimību asociācijas prezidente

rudens-2014-viriesi


Vai vīrieši slimo ar osteoporozi vai arī tā ir tikai «sieviešu slimība»?

Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka ar osteoporozi slimo tikai sievietes. Bet man jā­saka, ka tas ir mīts. Arī vīrieši slimo ar osteoporozi jeb samazinātu kau­lu minerālo blīvumu! Pateicoties vīriešu endo­krīnās sistēmas īpatnībām, viņiem jau­nībā kauli ir lielāka diametra un ir biezāks kaulu kortikālais slānis. Kaulu kortikālā slāņa biezums arī ir noteicošais kaulu stiprumā, tāpēc vīriešiem kaulu lūzumi osteoporozes rezultātā notiek retāk. Bet pēc 70 gadu vecuma vīriešiem kaulu blīvums arī sāk mazināties tāpat kā sievietēm vidēji pēc 50 gadu vecuma jeb pēc menopauzes iestāšanās.


Cik izplatīta ir osteoporoze vīriešu vidū, t.sk., Lietuvā?

Datu par to, cik izplatīta ir osteoporoze Lietuvas vīriešu vidū, uz doto brīdi nav. Šāda veida pētījumus veikt ir salīdzinoši dārgi. Pieejami dati par to, cik izplatīta ir osteoporoze Eiropas vīriešu vidū, un mūsu vīriešu kauli pēc savas uzbūves īpatnībām neatšķiras. Tāpēc netieši par Lietuvas un Latvijas vīriešu kaulu veselību mēs varam spriest pēc Eiropas datiem. Pēc 2013. gada statistikas da­tiem Eiropā dzīvo 733 miljoni cilvēku, no tiem 5,5 miljoniem vīriešu ir atklāta osteo­poroze.


Kādā vecumā vīrieši biežāk slimo ar osteoporozi un ar ko tas ir saistīts?

Biežāk vīrieši slimo ar osteoporozi par 5–10 gadiem vēlāk nekā sievietes. Tas nozīmē, ka vīriešiem kaulu noārdīšanās aktīvāk notiek pēc 70 gadu vecuma. Vīriešiem pēc 70 gadu vecuma kaulu noārdīšanās mehānismi ir tādi paši kā sievietei pēc menopauzes iestāšanās, kad iztrūkst sieviešu dzimumhormonu. Bet jāņem vērā, ka osteoporoze var attīstīties arī pirms 70 gadu vecuma. Vairāk kā pusē gadījumu vīriešiem ar osteoporozi tās iemesls ir kāda cita slimība (piemēram, cukura diabēts vai reimatoīdais artrīts) vai medikamentu lietošana (piemēram, glikokortikosteroīdi vai kuņģa skābi mazinošie līdzekļi). Osteoporoze var attīstīties arī pavisam jauniem vīriešiem, bet bieži ir grūti noskaidrot tās iemeslus. Iespējams, tas ir saistīts ar kādiem iedzimtības faktoriem.


Vai pastāv kādi īpaši osteoporozes riska faktori, kas raksturīgi vīriešiem?

Smēķēšana un alkohola lietošana ir tie osteoporozes riska faktori, kuri biežāk ir sastopami vīriešiem. Vēl viens riska faktors, kas raksturīgs vīriešiem ir vīriešu dzimumhormona jeb testosterona izdalīšanās samazinājums. Jāņem vērā, ka testosterona izdalīšanās var būt samazināta iedzimtu slimību gadījumā vai citu slimību rezultātā, piemēram, priekšdziedzera vai sēklinieku vēža gadījumā. Vīriešiem arī iestājās sieviešu menopauzei līdzīgs stāvoklis, ko sauc par andropauzi. Andropauzes gadī­jumā testosterona izdalīšanās mazinās, bet vēl nav zināms, vai tas notiek tikai fizioloģisku izmaiņu rezultātā, vai arī psiholoģiskām izmaiņām ir nozīme.


Kādus osteoporozes sarežģījumus biežāk sastop vīriešiem?

Nepastāv atšķirības osteoporozes sa­rež­ģī­jumos vīriešiem un sievietēm. Jā­at­zī­mē, ka vīriešiem sarežģījumi attīstās lie­lākā vecumā un to sekas parasti ir sma­gākas. Piemēram, mirstība vīriešu vidū pēc osteoporozes rezultātā notikuša gūžas kaula lūzuma ir lielāka, un to saista ar lielāku vecumu un lielāku blakusslimību daudzumu (piemēram, cukura diabēts vai sirds un asinsvadu slimības).


Kā Jums šķiet, vai vīrieši ir informēti par osteoporozi un šīs slimības sekām?

Man grūti spriest, cik informēti varētu būt vīrieši par osteoporozi un tās sekām. Netieši par to var spriest, piemēram, pēc osteoporozes pacientu biedrībām. Lietuvas osteoporozes pacientu biedrībā kopā ir 70 cilvēki, no tiem četri ir vīrieši. No tā es varu spriest, ka vīrieši zina mazāk par šo slimību.


Vai ģimenes ārsti un citi speciālisti ir pietiekami informēti par osteoporozi vīriešiem?

Domāju, ka vislabāk informēti par osteoporozi un īpaši osteoporozi vīriešiem ir endokrinologi. Ģimenes ārsti un citi speciālisti zina par šo slimību vīriešiem, bet biežāk kļūdās diagnostikā, jo domā par citām slimībām. Vīriešiem bieži osteo­po­rozes rezultātā notiek mugurkaula skrie­meļu lūzumi. Ja šis lūzums ir no­ticis mu­gur­kaula krūšu daļā, minētās sū­dzī­bas ģimenes ārstam var likt domāt, piemē­ram, par sirds infarktu. Bieži netiek pie­nā­cīgi diagnosticēti arī mugurkaula jostas daļas skriemeļu lūzumi, jo vīrieši bieži ir smaga fiziska darba darītāji un sūdzības par sāpēm muguras jostas daļā tiek saistītas ar mugurkaula skriemeļu deformāciju vai tā saucamo spondilozi. Lietuvā ir divas organizācijas, kas popularizē informāciju par osteoporozi, t.sk., vīriešu osteoporozi – Lietuvas Skeleta Meta­bolo sli­mī­bu asociācija un Lie­tu­vas Osteo­po­rozes Fonds (Starptautiskā Osteo­po­rozes Fonda ietvaros). Ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem tiek orga­ni­zētas daž­ādas kon­feren­ces un pa­sā­kumi, kuros sīkāk stāsta par osteoporozes diag­nos­tiku un ārstēšanu.


Vai vīriešiem ir pieejama osteoporozes ārstēšana ar specifiskiem medikamentiem?

Vīriešiem arī ir pieejami medikamenti osteoporozes ārstēšanai! Jāņem vērā, ka ir medikamenti, kuri labāk piemēroti sievietēm un kuri ir piemērotāki vīriešiem. Kā iepriekš minēju, vīriešiem osteoporozes attīstība vairāk saistīta ar kaulu kortikālā slāņa noārdīšanos, līdz ar to vērtīgāk ir lietot medikamentus, kas ietekmē tieši šo kaula daļu. Vīriešiem rekomendē tādus medikamentus kā zoledronskābe vai risendronāts (bisfosfonātu grupa), stroncija ranelāts, kā arī denosumabs (cilvēka monoklonālo autoantivielu). Pašreiz arvien vairāk tiek veikti zinātniskie pētījumi, lai izprastu, kuri medikamenti ir piemēroti vīriešu osteoporozes ārstēšanai. Pagaidām vairāk zinātnisko pētījumu pieejami par osteoporozes ārstēšanu sievietēm pēc menopauzes iestāšanās, jo viņām šī slimība attīstās daudz biežāk.


Vai vīriešiem osteoporozes ārstēšanā lietojamie medikamenti ir valsts kompensēti?

Lietuvā osteoporozes ārstēšanā pielietojamo medikamentu iegādei valsts kompensācija neatšķiras vīriešiem un sievie­tēm. Ja pacientam ir noticis lūzums osteo­po­ro­zes rezultātā, valsts palīdz ap­mak­sāt medikamentus 80% apmērā. Ja pacientam nav noticis lūzums, bet osteo­po­roze ir diagnosticēta, valsts pa­līdz apmaksāt 50% no medikamenta cenas neatkarīgi no dzimuma. Cik man ir zināms, Latvijā pastāv vīriešu diskriminācija, un medikamentu cena pacientiem vīriešiem ir jāapmaksā pašiem pilnā apmērā.


Ko Jūs rekomendējat jauniem, veseliem vīriešiem un vīriešiem, kas jau slimo ar osteoporozi?

Gan jauniem, veseliem vīriešiem, gan tiem, kuri jau slimo ar osteoporozi iesaku ievērot veselīgu dzīvesveidu (lietot uzturā vairāk kalciju un D vitamīnu saturošus produktus), vairāk sauļoties un būt fiziski aktīviem! Vīriešiem, kuriem jau ir diagnosticēta osteoporoze, iesaku regulāri lietot medikamentus osteoporozes ārstēšanai, kā arī regulāri pārbaudīt kaulu blīvumu, veicot osteodensitometriju.


Ko Jūs novēlat mūsu lasītājiem?

Kaulu Veselības lasītājiem novēlu veselus un stiprus kaulus un dzīves­prieku! Interesējieties, lasiet un esiet izglītoti!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.